Obsah nápovědy

Celá nápověda je dostupná po přihlášení.

Informace o aplikaci EZOP

EZOP - Evidence vědeckovýzkumných projektů na ČVUT, je podkladem pro komunikaci a konzultace s řešiteli v období, kdy se chystají podat projektový návrh i dále v průběhu projektu

  • v případě zahraničních projektů zachycuje data potřebná pro přidělení čísla zakázky ve FISu u projektu, který je přijat k financování a jeho zavedení do ekonomického systému ČVUT
  • umožňuje celkový přehled o účasti řešitelů z ČVUT ve vědecko-výzkumných projektech (pro statistické, vyhodnocovací účely i pro případy nutnosti identifikace projektu při obdržení různých sdělení ze strany poskytovatelů, partnerů, koordinátorů např. na adresu R ČVUT)
  • umožňuje přenos údajů o projektu do systému VVVS

Nová aplikace EZOP plní stejný účel jako předchozí aplikace, je však rozšířena o další funkce.


Aplikace je vyvíjena podle požadavků odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT.

Pomocí HelpDesku ČVUT nahlašujte chyby i zasílejte Vaše dotazy, náměty a připomínky správcům aplikace Ing. Lucii Macháňové a Ing. Josefu Špačkovi.