Obsah nápovědy

Celá nápověda je dostupná po přihlášení.

Informace o aplikaci EZOP

EZOP - Evidence tuzemských i zahraničních vědeckovýzkumných projektů

Aplikace zajišťuje životní cyklus evidovaných projektů – od podání projektového návrhu i během jeho průběhu. EZOP dále zajišťuje podpůrnou agendu pro úspěšné zpracování a export výsledků do RIV, evidenci smluvního výzkumu a životní cyklus oznámení o vzniku duševního vlastnictví.


Aplikace je vyvíjena podle požadavků odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT.

Pomocí HelpDesku ČVUT nahlašujte chyby i zasílejte Vaše dotazy, náměty a připomínky správcům aplikace Ing. Lucii Macháňové a Ing. Josefu Špačkovi.