Obsah nápovědy

Celá nápověda je dostupná po přihlášení.

Seznam změn

4.12. 2020 – verze 3.6.2

 • možnost vyplňování podrobností projektu (druh výzkumu, klíčová slova, obory) už při vkládání
 • validace položek podle hodnoty "vztah ČVUT k projektu"
 • povinný externí kód pro přijaté projekty operačních programů

6.11. 2020 – verze 3.6.0

 • nový typ záznamu ODV - Oznámení o duševním vlastnictví
 • implementace číselníku oborů podle OECD - Detailed FORD
 • možnost řadit přiložené soubory
 • zrušení položky typ záznamu v deníku
 • v nápovědě jsou dostupné seznamy všech druhů referentů

24.6. 2020 – verze 3.5.9

 • přidáno ID projektu na průvodku

16.3. 2020 – verze 3.5.8

 • drobná zlepšení a opravy chyb

14.2. 2020 – verze 3.5.7

 • oprava chyby zobrazení v některých prohlížečích

12.2. 2020 – verze 3.5.6

 • třídění přiložených souborů
 • odkazy na informace pro řešitele (Inforek a research.cvut.cz)

6.11. 2019 – verze 3.5.5

 • při vkládání projektu se nevolí typ poskytovatele a lze začít výběrem poskytovatele nebo programu
 • odkaz na navazující výsledky ve V3S (záložka výsledky)

23.9. 2019 – verze 3.5.4

 • drobná zlepšení

5.8. 2019 – verze 3.5.2

 • drobná zlepšení

19.7. 2019 – verze 3.5.1

 • drobná zlepšení a opravy chyb

11.7. 2019 – verze 3.5.0

 • rozšíření schvalovacího procesu na spolupracující součásti
 • sjednocení umístění odkazu na generování průvodky schvalování návrhu projektu a dokumentů

25.4. 2019 – verze 3.4.8

 • drobná zlepšení a opravy chyb

11.12. 2018 – verze 3.4.7

 • prodloužení délky polí pro položky rozpočtu
 • nové role pro proděkany pro rozvoj, proděkany pro vztahy a spolupráci, referenty odborů (řízení projektů, rozvoje, zahraničních vztahů)

4.10. 2018 – verze 3.4.6

 • úprava filtru hledání v číselníku osob
 • další zlepšení

19.6. 2018 – verze 3.4.5

 • validace kódu CEP i u kombinovaných programů

1.3. 2018 – verze 3.4.2

 • oprava editace kódu CEP projektů v programech s kombinovaným financováním

30.1. 2018 – verze 3.4.1

 • záložka „Jsem řešitelem“ stránky „Můj přehled“ nahrazena záložkou „Jsem účastníkem“ s možností zobrazit všechny projekty, u kterých je uživatel řešitelem nebo jiným účastníkem
 • další zlepšení

15.12. 2017 – verze 3.4.0

 • oprava počtu účastníků v průvodce
 • oprava validací kódu CEP (povinný až od stavu přijatý)
 • změna ikony (favikon)
 • další zlepšení

7.11. 2017 – verze 3.3.12

 • oprava výběru pracoviště

12.9. 2017 – verze 3.3.11

 • rozdělení účastníků projektu na vedoucí, tým, administrátory a pracoviště
 • lepší identifikace projektu v předmětu a textu emailových notifikací
 • oprava validací nákladových středisek zakázek iFIS
 • další zlepšení

22.6. 2017 – verze 3.3.10

 • oprava přístupu k úložišti dokumentů CUL (změna na straně CUL)

20.6. 2017 – verze 3.3.9

 • oprava validací polí kód CEP a externí kód
 • další zlepšení

19.4. 2017 – verze 3.3.8

 • podpora exportů pro VTR 5-01 (jen pro administrátora)
 • další zlepšení

24.3. 2017 – verze 3.3.6

 • oprava hledání podle roku řešení a oprava tlačítka pro vyprázdnění formuláře filtru hledání
 • úprava klienta pro práci s dokumenty v aktualizovaném úložišti CUL

14.3. 2017 – verze 3.3.5

 • výběr stavů při vyhledávání projektů – záměna select boxu za zaškrtávátka
 • další zlepšení

21.2. 2017 – verze 3.3.4

 • vkládání a editace smluvního výzkumu (SMV)
 • možnost vložit podíl na projektu - využívá se jen pro fakultní hodnocení FEL 2016
 • další zlepšení

24.1. 2017 – verze 3.3.3

 • kontrola na existenci duplicitních záznamů při změnách stavu na "ke schválení" a "přijatý"
 • další zlepšení

16.12. 2016 – verze 3.3.2

 • drobná zlepšení a opravy chyb

11.11. 2016 – verze 3.3.0

 • možnost vyhledávat a prohlížet nejen projekty, ale i další typy akcí (především smluvní výzkum)
 • ukládání a sdílení filtrů hledání
 • kódy CEP jsou odkazem do CEP
 • další zlepšení a opravy chyb

20. 6. 2016 – verze 3.2.0

 • nové menu
 • přihlášení SSO
 • opravy drobných chyb

21. 9. 2015 – verze 3.1.0

 • zobrazuje se seznam změn ve verzích
 • navýšení maximální velikosti přikládaných souborů na 50 MB
 • opravy drobných chyb

21. 7. 2015 – verze 3.0.11

 • dynamický seznam referentů umístěn v Nápovědě, menu Přehled referentů
 • průvodku dokumentu lze stáhnout i po ukončení nebo stornování schvalovacího procesu
 • projekt ze stavu „ukončený“ mohou referenti školy vrátit do stavu „přijatý“
 • projekty ve stavu „rozpracovaný“ mohou prohlížet, editovat a mazat referenti školy
 • u projektu ve stavu „přijatý“ je na záložce „Rozpočet“ nově položka „Doplňující informace k rozpočtu“
 • projekty z výsledků vyhledávání jsou otevírány na nové záložce prohlížeče
 • opravy drobných chyb

19. 6. 2015 – verze 3.0.8

 • generování průvodky umožněno také řešiteli a účastníkům projektu s právem editovat projekt
 • referenti součásti a školy mohou mazat stornované projekty
 • ve stavu projektu „schválený“ lze vkládat přiložené soubory
 • poslední schvalovatel je upozorněn, že po jeho schválení bude schvalovací proces ukončen a nebude již možné přidávat další schvalovatele
 • tlačítko pro odstranění projektu je zvýrazněno (nachází se v editaci nahoře pod údajem ID záznamu, označeno červeně)
 • opravy drobných chyb

5. 6. 2015 – verze 3.0.5

 • doplněno vyhledávání podle pole Akronym v rozšířeném filtru
 • opravy drobných chyb